Kontakt 2-poligt hylsdon (Nissan CLT)

Kontakt 2-poligt hylsdon (Nissan Vattentemp)


Komplett med stift och tätningar

80 SEK