Kontaktdon 2JZ IAT

Kontakt för 2JZ lufttempsensor


Komplett med stift och tätning

80 SEK