MaxxECU PRO kabelhärva 3m kontaktdon 3 (cyl 9-16, E-Throttle, extra out)

Utökar MaxxECU PRO med följande in/utgångar:

  • DIN (VR) 4/5
  • DIN 6/7
  • WBO 2 + GPO 10(WBO 2 heater)
  • Analog 0-5V 5-12
  • GPO (+12V) 15-22
  • E-Throttle motor 1/2
  • INJ 9-16
  • IGN 9-12
  • KEY_IN(+12V) + 12V ECU 2 + Engine GND 2
  • Sensor GND + 5V power supply 2

1 600 SEK