MaxxECU accelerations givare (+/- 3G)

Accelerationsgivare med 0-5V utgång, max 3G


  • Pin 1: Sensor GND
  • Pin 2: 0-5V utsignal
  • Pin 3: +5V spänningsmatning


1V ut = -3G

2.5V = 0G

4V ut = 3G


Fungerar ihop med de flesta olika styrsystem, men främst framtaget för MaxxECU.

860 SEK